تاریخچه مسواک

۱۳۹۹/۵/۱۴

تاریخچه-مسواک

ابزار تمیز کردن دندان ها به 3000 تا 3500 سال قبل از میلاد بر میگردد وقتیکه بابلی ها و مصری ها با ساییدن انتهای شاخه های کوچک آنها را به حالت ریشه ریشه در می آوردند و به عنوان مسواک استفاده می کردند.
در میان مقبره های مصریان باستان خلال دندانهایی در کنار صاحبان آن قبرها یافت شده است.
1600 سال قبل از میلاد چینی ها تکه کوچک چوب جویدنی را که از درختان معطر درست شده بود، به منظور خشبو کردن دهان تولید کردند.
گمان می رود که چینی ها اولین بار در قرن پانزدهم مسواکی را که شبیه مسواک های امروزی است اختراع کردند آن هم با استفاده از موهای گردن خوک، به اینصورت که موها را به یک استخوان یا تکه ای چوب بامبو متصل می کردند.
وقتی که این اختراع به اروپا رسید، اروپاییان موی اسب و در بعضی موارد پر را که نرمتر بود جایگزین موی خوک کردند.
اولین مسواک با طراحی مدرن حدود سال 1780 توسط شخصی به نام ویلیام ادیس در انگلستان ساخته شد که دسته آن از استخوان تراشیده شده گاو و برس آن باز هم از موی خوک بود. در سال 1844 اولین مسواک که دارای برسی با سه ردیف مو بود طراحی شد.
موی طبیعی تا زمانی که دو پونت نایلون را اختراع کرد به عنوان برس مسواک استفاده می شد. اختراع نایلون شروع تکامل مسواک در سال 1938 بود و در سالهای 1950 با درخواست مردم نایلون های نرمتری ساخته شد. اولین مسواک برقی هم در سال 1939 ساخته شد.
مسواک های امروزی به صورت معمولی و یا برقی وجود دارند که از دسته های پلاستیکی و برس های نایلونی ساخته شده اند. این مسواکها در شکل ها و اندازه های مختلف و برس های نرم و زبر وجود دارند، اندازه های کوچک برای بچه ها و بزرگ برای بزرگترها.
ساختار کلی مسواک از زمان مصریان و بابلی ها تغییری نکرده است - یک دسته و برس برای تمیز کردن دندانها.
در طول تاریخ طولانی اش مسواک تکامل یافت تا با طراحی علمی وسیله ای باشد برای بهداشت دهان و دندان ما.

..